Д-р Анелия Костадинова

Начало | Биография | Публикации | Проекти


Контакти

  • Секция: Липид-белтъчни взаимодействия
  • Позиция: Главен асистент, д-р
  • Служебен адрес: Институт по биофизика и биомедицинско инженерство, БАН
    ул. “Акад. Г. Бончев”, бл. 23, София 1113, България
  • Телефон: 02 9792135
  • Имейл: anik@bio21.bas.bg