Д-р Мерилин Ал Шариф

Начало | Биография | Публикации | Цитирания


Контакти

  • Секция: QSAR и молекулно моделиране
  • Позиция: Главен асистент, д-р
  • Служебен адрес: ИБФБМИ–БАН
    ул. “Акад. Г. Бончев”, бл. 105
    София 1113, България
  • Телефон: 02 9793647
  • Имейл: merilin.al@biomed.bas.bg