ИБФБМИ–БАН води класацията на научните организации и висшите училища в област „Биологични науки и биотехнологии“

През декември 2017 г. излезе докладът на постоянно действащата към Министерство на образованието и науката Експертна комисия за наблюдение, оценка и анализ на научноизследователската дейност, осъществявана от научните организации и висшите училища за 2016 година.

Съгласно резултатите от доклада, Институтът по биофизика и биомедицинско инженерство – БАН води класацията на научните организации и висшите училища в област „Биологични науки и биотехнологии“.

На основата на екпертната оценка на Комисията и на приетата методология, се определят следните пет групи организации:

 • Група 1 – елит;
 • Група 2 – ефективни организации;
 • Група 3 – задоволително ефективно изпълняващи научната си дейност организации;
 • Група 4 – организации с незадоволителна ефективност;
 • Група 5 – организации със слаба ефективност, имащи нужда от методична помощ заповишаване на ефективността.

В научна област „2.1. Биологични науки и биотехнологии“ в резултат на оценката съгласно представените от институтите и висшите учебни заведения данни, класацията има следния вид:

Група 1

 1. Институт по биофизика и биомедицинско инженерство, БАН – 53.03
 2. Институт по микробиология, БАН – 28.26
 3. Институт по невробиология, БАН – 27.45

Група 2

 1. Институт по биоразнообразие и екосистемни изследвания, БАН – 22.36
 2. Институт по молекулярна биология, БАН – 19.91
 3. Биологически факултет, Пловдивски университет“ – 17.95
 4. Институт по експериментална морфология, патология и антропология с музей, БАН – 15.23

Група 3

 1. Институт по биология и имунология на размножаването, БАН – 14.72
 2. Биологически факултет, Софийски университет – 8.48
 3. Институт по криобиология и хранителни технологии – София, ССА – 5.16

Група 4 – празна

Група 5 – празна


Публикувано в Научна дейност, Новини, Отличия. Постоянна връзка.