Проф. Ирена Жекова

Начало | Биография | Публикации


Контакти

 • Име: Ирена Илиева Жекова
 • Секция: Обработка и анализ на биомедицински сигнали и данни
 • Длъжност: Професор, Заместник-директор на ИБФБМИ–БАН
 • Адрес: Институт по биофизика и биомедицинско инженерство – БАН
  ул. “Акад. Г. Бончев”, бл. 105
  София 1113, България
 • Телефон: (359 2) 9793631
 • Факс: (359 2) 8723787
 • Имейл: irenabiomed.bas.bg