Райна Иванова Георгиева

Защитата на дисертационния труд на редовния докторант в секция “Липид-белтъчни взаимодействия в биологичните мембрани” Райна Иванова Георгиева на тема “Влияние на докозахексаеновата киселина и фосфолипаза А2 върху процесите на мембранно преструктуриране” с научен ръководител доц. д-р Галя Станева и консултант проф. Албена Момчилова, дбн, ще се състои на 09.04.2014 г. от 14:00 часа в залата на ИБФБМИ – БАН, ул. „Акад. Г. Бончев” бл. 21, Академичен комплекс “4-ти километър”.

Материалите по защитата са на разположение в канцеларията на Института по биофизика и биомедицинско инженерство – БАН, ул. “Акад. Г. Бончев”, бл. 105, София.

Приложени материали:

Публикувано: 24 март 2014.