Д-р Мариана Хаджилазова

Начало | Биография


Контакти

  • Секция: Липид-белтъчни взаимодействия
  • Академична длъжност: Главен асистент
  • Служебен адрес: Институт по биофизика и биомедицинско инженерство, Българска академия на науките
    ул. „Акад. Георги Бончев“, бл. 21, София 1113, България
  • Телефон: (359 2) 979 2637
  • Факс: (359 2) 872 3787
  • E-mail: murryh@obzor.bio21.bas.bg

Profiles in scientific data bases

Google Scholar | ResearchGate | ResearcherID | zbMATH