Академична лекция на доц. д-р Сашка Крумова

На 20.02.2014 г. от 11 ч. в лекционната зала на бл. 105, БАН, ще се състои академична лекция на доц. д-р Сашка Крумова на тема: “Белтък-белтъчни и белтък-липидни взаимодействия във фотосинтетични мембрани. Роля за структурната организация и стабилността на макромолекулните фотосинтетични комплекси”.

Публикувано в Новини, Публични лекции. Постоянна връзка.