Архив на категория: Спечелени проекти

Девет одобрени проекти от ИБФБМИ по Националната научна програма „Млади учени и постдокторанти“

ИБФБМИ-БАН с удоволствие съобщава, че всички кандидати за финансиране на проекти по Националната научна програма „Млади учени и постдокторанти“ представители на Института са одобрени от Управителния съвет на БАН на негово заседание на 12 март 2020 г. (Протокол № 5). … Има още

Публикувано в Млади учени, Новини, Спечелени проекти | Comments Off on Девет одобрени проекти от ИБФБМИ по Националната научна програма „Млади учени и постдокторанти“

Спечелени проекти на ИБФБМИ в Конкурсната сесия на ФНИ 2019 г.

На Конкурсната сесия на Фонд „Научни изследвания“ през 2019 г. научни колективи от ИБФБМИ–БАН спечелиха следните нови научно-изследователски проекти:  Конкурс за финансиране на фундаментални научни изследвания в област „Биологически науки“ КП-06-Н31/8 от 11.12.2019 г. “Модификации в морфометричните, наномеханични и термодинамични параметри … Има още

Публикувано в Новини, Спечелени проекти | Comments Off on Спечелени проекти на ИБФБМИ в Конкурсната сесия на ФНИ 2019 г.

Спечелени проекти на ИБФБМИ в Конкурсната сесия на ФНИ 2018 г.

На Конкурсната сесия на Фонд „Научни изследвания“ през 2018 г. в ИБФБМИ–БАН са спечелени следните нови проекти:  Конкурс за финансиране на фундаментални научни изследвания в област „Биологически науки“ „Комплексно изследване на физиологичите основи на натрупването и вида на вторични метаболити … Има още

Публикувано в Новини, Спечелени проекти | Comments Off on Спечелени проекти на ИБФБМИ в Конкурсната сесия на ФНИ 2018 г.

ИБФБМИ е партньор по проект BG16RFOP002-1.005-0001

Проектът BG16RFOP002-1.005-0001 „Повишаване на иновационната дейност на ДЖЕЙ БОКСЕРС ООД чрез разработване на нов иновативен продукт (услуга) за извличане и обработка на информация от текст на естествен език“ се изпълнява по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 г., процедура за … Има още

Публикувано в Научна дейност, Новини, Спечелени проекти | Comments Off on ИБФБМИ е партньор по проект BG16RFOP002-1.005-0001

Спечелени проекти на ИБФБМИ–БАН от конкурсните сесии на Фонд „Научни изследвания“ през 2017 г.

КОНКУРС „ФИНАНСИРАНЕ НА НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ – 2017“ В научна област „Н11: Биологически науки“ – два проекта H11/6 от 18.07.17 „Нов подход за потискане напролиферативния потенциал и индуциранена апоптоза, на базата на модулиране наклетъчния „сфинголипиден реостат” в 2D и3D клетъчни култури … Има още

Публикувано в Новини, Спечелени проекти | Comments Off on Спечелени проекти на ИБФБМИ–БАН от конкурсните сесии на Фонд „Научни изследвания“ през 2017 г.

Пет спечелени проекти на ИБФБМИ в Конкурса на ФНИ за 2014 година

С протокол 47 от заседанието на Изпълнителния съвет на Фонд „Научни изследвания“, състояло се на 18 и 19 ноември 2014 г., е утвърдено класирането на проектните предложения за Конкурса за финансиране на фундаментални изследвания в приоритетните области за 2014 г. … Има още

Публикувано в Новини, Спечелени проекти | Comments Off on Пет спечелени проекти на ИБФБМИ в Конкурса на ФНИ за 2014 година

Пет спечелени проекта на ИБФБМИ по конкурса на ФНИ за 2012 г.

Пет проектни предложения, по които ИБФБМИ-БАН е координатор или партньор, печелят финансиране на конкурсната сесия “Финасиране на фундаментални научни и научноприложни изследвания в приоритетните области” – 2012 г. Спечелените проекти, в които Институтът е координатор, са: “Молекулни механизми на стареене … Има още

Публикувано в Новини, Спечелени проекти | Comments Off on Пет спечелени проекта на ИБФБМИ по конкурса на ФНИ за 2012 г.

Проект на ИБФБМИ получава финансиране от Българо-швейцарската изследователска програма 2011-2016

Проект за съвместни научни изледвания на колектив от Института по биофизика и биомедицинско инженерство, представляван от проф. Мая Величкова и доц. Антоанета Попова, беше оценен с най-високи оценки и спечели финансиране по Българо-швейцарската програма за сътрудничество. Проектът е на тема: … Има още

Публикувано в Новини, Спечелени проекти | Comments Off on Проект на ИБФБМИ получава финансиране от Българо-швейцарската изследователска програма 2011-2016

Три нови проекта в конкурса “Млади учени” 2011

Институтът по биофизика и биомедицинско инженерство спечели три проекта в конкурса “Млади учени” 2011 на Фонд “Научни изследвания”: 2 от общо 35 проекта в раздел Биология и медицински науки и 1 от общо 8 проекта в раздел Математика и информатика. … Има още

Публикувано в Млади учени, Новини, Спечелени проекти | Comments Off on Три нови проекта в конкурса “Млади учени” 2011

Монография и две списания получават финансиране

Три проектни предложения, подадени от членове на ИБФБМИ, за конкурс “Научни монографии, тематични сборници, справочници, енциклопедии и българска научна периодика – 2011” на Фонд “Научни изследвания”, бяха високо оценени и ще бъдат финансирани. Монография: Транскраниална магнитна стимулация в норма и … Има още

Публикувано в Новини, Спечелени проекти | Comments Off on Монография и две списания получават финансиране